Foto-opname

Om de staat van een pand vast te leggen als er kans bestaat dat dit pand schade op zou kunnen lopen door werkzaamheden of zwaar verkeer in de directe nabijheid kunt u een foto-opname laten plegen. Ook wel een 0-meting, vooropname of bouwkundige opname genoemd.

 

Wat doen wij: De woning wordt geheel binnen en buiten nagelopen en scheuren, breuken, los stucwerk, etc. worden gefotografeerd en omschreven.

Rapportage: De gegevens worden verwerkt in een opnamerapport bestaande uit de foto's en de bijbehorende omschrijvingen. Het rapport komt in een digitale vorm (pdf)

Deponeren: Het rapport wordt niet alleen aan u verzonden en op onze eigen server opgeslagen, echter het wordt ook gedeponeerd in het iDepot (Benelux) waar het 5 jaar wordt opgeslagen. Hiervan ontvangen we een certificaat wat samen met het rapport aan u wordt doorgemaild. Eea is het bewijs van deponeren en een vastlegging van de datum

Foto's: De originele foto's worden door ons opgeslagen en 5 jaar bewaard. Indien u wenst kunnen we deze ook aan u doormailen

Uw voordelen:
  • Digitale opname waardoor indien nodig dezelfde dag of binnen een uur nog gedeponeerd.
  • Duidelijke en uniforme verslaglegging
  • Last-minute opdrachten mogelijk, we kunnen snel ter plaatse zijn indien nodig.