Aankoopkeuring

Bij de koop/verkoop van woningen is het voor beide partijen van belang dat de woning uitgebreid wordt gekeurd. Men weet dan exact wat de technische staat is van de woning en wat u in de nabije toekomst staat te wachten qua onderhoud.

 

Hoe werkt het: De woning wordt van onder tot boven en van binnen naar buiten geinspecteerd. Waar mogelijk kijken we in kruipruimtes, klimmen op dakkapellen en kijken met een ladder in goten en onder pannen.

Regio: Wij keuren in de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Houten, Leerdam, Neder Betuwe, Neerijnen, Nieuwegein, Rhenen, Tiel, Vianen, Wijk bij Duurstede, IJsselstein.

Wat krijgt u: Een uitgebreide rapportage van onze bevindingen. Hierbij onderscheiden we gebreken welke binnen 1 of binnen 1-5 jaar moeten worden verholpen, wenselijke maatregelen, mogelijke verbeteringen en zaken welke onder het normaal onderhoud vallen. Achterin ons rapport vindt u ook nog eens een overzichtelijke samenvatting van alle geadviseerde maatregelen.

Technische mogelijkheden: Wij beschikken over een warmtedetector en vochtmeters om lekkages op te sporen en een endoscoop met een boorgatdiameter van 6mm om onder vloeren, in spouwen en andere constructies te kijken.

Kostenraming: Voor of na de keuring kunt u kiezen of u een kostenindicatie wil hebben van de door ons geadviseerde maatregelen. U weet dan globaal wat de te verwachten kosten zullen zijn voor de komende 5 jaar. Deze kostenraming is tevens uit te verkrijgen als NHG-rapport (benodigd voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie).

 

Basis Keuring (€395,- incl. btw):   Klik om te boeken
 • Inspectie van de woning.
 • Maximaal 2 kleine bij/aanbouwen.
 • Uitgebreide rapportage.

 

Keuring met Kostenindicatie (€490,- incl. btw):     Klik om te boeken
 • Inspectie van de woning.
 • Maximaal 2 kleine bij/aanbouwen.
 • Globale raming van de kosten van de gevonden gebreken
 • Uitgebreide rapportage.

 

NHG-keuring (€490,- incl. btw):     Klik om te boeken
 • Inspectie van de woning.
 • Maximaal 2 kleine bij/aanbouwen.
 • Globale raming van de kosten van de gevonden gebreken
 • Uitgebreide rapportage.
 • Model rapport NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
 
Opties (bedragen incl. btw):
 • Betreden kruipruimte (€ 75,-)
 • Endoscooponderzoek (€ 100,-)
 • Kostenraming verbouwing (€ 225,-)
 • Achteraf alsnog een globale raming van de kosten van de gevonden gebreken (€ 95,-)
 • 1 a 2 kleine bij-/aanbouwen (gratis inbegrepen)
 • overige en grote bij-/aanbouwen (prijs volgens opgave)

 

Klik hier om uw keuringsdatum online te boeken